Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
 
 

News


 

הודעה לעיתונות - בחירת זכיינים הליך תחרותי 1-3/15 במסגרת הסבב הרביעי של הליכים תחרותיים לבחירת זכייני חממות טכנולוגיות, נבחרו זכיינים חדשים בצפון הארץ
הודעה לעיתונות - בחירת זכיינים הליך תחרותי 1-3/15
 
על קו ההזנק - המגזין הדיגיטלי תכנית החממות הטכנולוגיות היא אחת מתכנית הדגל של לשכת המדען הראשי . התכנית מיישמת שיתוף פעולה מוצלח בין השוק הפרטי לממשלה ונחשבת ל"יצרן המרכזי" של חברות ההזנק בישראל.
הצטרפו אלינו למסע ייחודי בין כמה מהחממות הטכנולוגיות והחברות הפועלות במסגרתן.

על קו ההזנק - המגזין הדיגיטלי
 
Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program