Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
 
הודעה לעיתונות - הושלמה נבחרת 19 החממות הטכנולוגיות לשנים הקרובות

דה טיים", "מד-אקס", "ג'יי.וי.פי לבס", "אי הלת' ונצ'רס" - אלה הם ארבעת הזכיינים אחרונים אשר נבחרו להפעלת חממות טכנולוגיות, ומצטרפים ל-15 שנבחרו עד כה; בכך הושלמה נבחרת 19 החממות הטכנולוגיות לשנים הקרובות

הודעה לעיתונות - הושלמה נבחרת 19 החממות הטכנולוגיות לשנים הקרובות
 
Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program