Center Of Incubators for Technological Initiative
 
 
 
search
 
הליכים תחרותיים לבחירת זכיינים - עדכון

הודעה מיום 11 בנובמבר 2015 בנוגע להליכים תחרותיים מס' 4/15, 5/15 ו- 6/15 לבחירת זכיינים להקמה והפעלה של ארבע חממות טכנולוגיות.  

 
הליכים תחרותיים לבחירת זכיינים - עדכון
 

תכנית החממות הטכנולוגיות בלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, יוצאת בימים אלה בהליכים תחרותיים לבחירת ארבעה זכיינים שיקימו ויפעילו חממות טכנולוגיות.     

 
הליכים תחרותיים לבחירת זכיינים
  
 
Created By Ecomtrade
2010 © Tecnological incubators program